36-67-H/01  Zedník

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní

Absolvent učebního oboru získá teoretické vědomosti a praktické dovednosti ve všech druzích zednických prací jako je zdění nosných a výplňových zdí z tradičních zdících materiálů – kámen, cihla, tvárnice, tak i z nových moderních materiálů – Ytong, Porotherm, Hebel. Umí provádět vnější i vnitřní omítky a betonářské práce všeho druhu. Dovede klást dlažby, obklady, včetně sádrokartonu a lehkých izolačních desek. Osazuje truhlářské, zámečnické a kanalizační prvky. Dokáže postavit a zabezpečit lešení trubkové, kozové i pojízdné. Orientuje se v rekonstrukcích a adaptacích staveb – zejména s ohledem na modernizaci bytů.

Odborný výcvik ve vyšších ročnících probíhá pod dohledem mistrů na stavbách a adaptacích staveb realizovaných školou na zakázku. Tato činnost je dle kvality a množství práce hodnocena finanční odměnou.

O dobré a kvalifikované zedníky je na trhu práce mimořádný zájem.

Vyučení v tomto oboru skýtá možnost soukromého podnikání.

   učební plán

 

   Vynikající úspěch našich žáků v celostátní soutěži odborných dovedností - více zde.

  

   Podívejte se na videofilm o tomto oboru studia a o uplatnění absolventů.  (Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání)

 

   A další videofilm o stavebních oborech:

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

    Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

   Žáci tohoto oboru se účastní na aktivitách projektu "NatTech".

 

 

 

  Obory s obdobným zaměřením:     

Instalatér     Tesař     

Stavební práce

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301