Úvod » Dokumenty školy » Veřejné zakázky
Prodej automobilů - uzavřeno
Pořízení automobilů - uzavřeno
Přístřešek pro osobní automobily - uzavřeno
Oprava fasády objektu laboratoří - uzavřeno
Výměna oken v objektu školní jídelny - uzavřeno
Spojovací krček - uzavřeno
Zabezpečení areálu školy - oplocení - uzavřeno
Zabezpečení areálu školy - kamerový systém - uzavřeno
Oprava fasády hlavní budovy - uzavřeno
Zateplení budovy tělocvičny včetně přístavby - uzavřeno
Voliéra - letní a zimní část - uzavřeno
Přístřešek pro zemědělské stroje - uzavřeno
Pořízení osobního automobilu - uzavřeno
Výměna oken v budově 593 - uzavřeno
Voliéra - zimní část - zrušeno
Oprava fasády - objekt klubu - uzavřeno
Zahraniční kurzy a stáže 2015 - uzavřeno
Rekonstrukce sociálních zařízení - uzavřeno
Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy – 2. etapa - uzavřeno
Zajištění autobusové dopravy 2015 - uzavřeno
Pořízení traktoru pro autoškolu - uzavřeno
Pořízení opravárenských zařízení 4 - uzavřeno
Pořízení opravárenských zařízení 3 - zrušeno
Pořízení obráběcích strojů 2 - uzavřeno
Pořízení opravárenských zařízení 2 - uzavřeno
Pořízení opravárenských zařízení - zrušeno
Pořízení obráběcích strojů - zrušeno
Zajištění autobusové dopravy - uzavřeno
Pořízení zemědělských strojů - uzavřeno
Pořízení didaktických souprav pro fyziku - uzavřeno
ICT 2 NatTech - uzavřeno
ICT 1 MSZ - uzavřeno
Oprava kotelny SŠTZ, U Jezu 7, Nový Jičín - uzavřeno

 

 

   Profil zadavatele.

 

 

 

Veřejná nabídka: PRODEJ AUTOMOBILŮ

 

září, říjen 2018;   prodej nepotřebného majetku - dodávkového automobilu Hyundai. os. automobilu Ford Fiesta;   

výběrové řízení obálkovou metodou

Vyhlášení prodeje:     první, neúspěšné     druhé

Výsledek:                  výsledek Hyundai, Ford Fiesta

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ    část 1: 510 000,00 Kč bez DPH,  část 2: 440 000,00 bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   2. 5. 2018
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   2. 5. 2018

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 11. 5. 2018 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy 1 až 5 zadávacích podmínek - zip

   Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka: PŘÍSTŘEŠEK PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    360 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   14. 3. 2018
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   14. 3. 2018

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 6. 4. 2018 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy 1 až 5 zadávacích podmínek - zip

   Výsledek výběrového řízení


 

Veřejná zakázka: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU LABORATOŘÍ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    650 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   14. 3. 2018
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   14. 3. 2018

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 6. 4. 2018 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy 1 až 5 zadávacích podmínek - zip

   Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka: VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    není stanovena

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   14. 3. 2018
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   14. 3. 2018

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 6. 4. 2018 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy 1 až 4 zadávacích podmínek - zip

   Výsledek výběrového řízení

 
 

Veřejná zakázka: SPOJOVACÍ KRČEK

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 24.5.2017

Termín pro podání nabídek: 6.6.2017 10:00 hod.

  

   Zadávací dokumentace

   Přílohy zadávací dokumentace

   Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka: ZABEZPEČENÍ AREÁLU ŠKOLY - OPLOCENÍ

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 1.7.2016

Termín pro podání nabídek: 20.7.2016 10:00 hod.

  

   Zadávací dokumentace

   Přílohy zadávací dokumentace

   Výsledek výběrového řízení

 

Veřejná zakázka: ZABEZPEČENÍ AREÁLU ŠKOLY - KAMEROVÝ SYSTÉM

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 9.6.2016

Termín pro podání nabídek: 20.6.2016 10:00 hod.

  

   Zadávací dokumentace

   Přílohy zadávací dokumentace

 

Změna v průběhu lhůty pro podání nabídek: 16.6.2016

v průběhu prohlídky na místě, která se uskutečnila dne 15. 6. 2016, byly vzneseny dotazy a připomínky k zadání VŘ. V reakci na ně bylo zadání doplněno a přepracováno především v bodech:

- změna umístění kamery č. 1,

- změna technické specifikace všech kamer, specifikace až na úroveň jednotlivých kamer (vč. dveřní jednotky) podle jejich umístění a funkce,

- upřesnění nutné koordinace s dodavatelem stavby "Oprava fasády",

- umístění záznamového zařízení,

- upřesnění propojů k jednotlivým budovám.


V souvislosti se změnou přílohy zadávací dokumentace je příslušně změněna i (identická) příloha návrhu smlouvy o dílo. Původní přílohy zadávací dokumentace č. 3 a 4 se tedy ruší a nahrazují přiloženými soubory.

  

   Přílohy zadávací dokumentace - soubory po změně 16.6.2016

   Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka: OPRAVA FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 653 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 11.5.2016

Termín pro podání nabídek: 25.5.2016 10:00 hod.

  

   Výzva k podání nabídek a dokumentace pro zpracování nabídky - na profilu zadavatele

   Výsledek výběrového řízení - na profilu zadavatele 

 

 

Veřejná zakázka: ZATEPLENÍ BUDOVY TĚLOCVIČNY VČETNĚ PŘÍSTAVBY

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 653 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 11.5.2016

Termín pro podání nabídek: 25.5.2016 10:00 hod.

  

   Výzva k podání nabídek a dokumentace pro zpracování nabídky - na profilu zadavatele

   Výsledek výběrového řízení - na profilu zadavatele 

  

Veřejná zakázka: VOLIÉRA - LETNÍ A ZIMNÍ ČÁST

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000,-Kč bez DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 30.3.2016

Termín pro podání nabídek: 8.4.2016 10:00 hod.

  

   Zadávací dokumentace

   Přílohy zadávací dokumentace

 

   Výsledek výběrového řízení 

 

 

Veřejná zakázka: PŘÍSTŘEŠEK PRO ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 2.2.2016

Termín pro podání nabídek: 25.2.2016 12:00 hod.

   Výsledek výběrového řízení 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

  

   Výzva k podání nabídek a dokumentace pro zpracování nabídky - na profilu zadavatele

  

 

 Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

  

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077 DIČ: CZ 008 48 077

IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, 731 446 916, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 5.11.2015

Termín pro podání nabídek: 19.11.2015 10:00 hod.

  

   Ke stažení zde:   výzva k podání nabídek     přílohy výzvy

    Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení:

doplňující informace č. 1   doplňující informace č. 2   doplňující informace č. 3

   Výsledek výběrového řízení 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

  

  

Veřejná zakázka: VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ 593

 

Veřejný zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená: PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ: 008 48 077

DIČ: CZ 008 48 077
IZO školy: 107880369

Telefon, e-mail, datová schránka: 556 706 301, skola@tznj.cz, vksxrrt

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Zadávací podmínky byly zveřejněny dne: 13. 8. 2015
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne: 13. 8. 2015
Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 8. 2015 do 12:00 hodin na adresu zadavatele.

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz. 

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

   Výsledek výběrového řízení 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

  

  

Veřejná zakázka: VOLIÉRA - ZIMNÍ ČÁST

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301,    skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   13. 8. 2015

Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   13. 8. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 8. 2015 do 12:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz.

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Výběrové řízení bylo zrušeno.

 

   

Veřejná zakázka: OPRAVA FASÁDY - OBJEKT KLUBU

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301,    skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   13. 8. 2015

Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   13. 8. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 8. 2015 do 12:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz.

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

   Výsledek výběrového řízení

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

 

  Veřejná zakázka: ZAHRANIČNÍ KURZY A STÁŽE 2015

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301,    skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    908 000,00 Kč s DPH

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   17. 8. 2015
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   17. 8. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 28. 8. 2015 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz. Soubory jsou rovněž zveřejněny na http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/verejne-zakazky-1/

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: informace 1 ze dne 21.8.2015;   informace 2 ze dne 21.8.2015

 

   Výsledek výběrového řízení

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

 

  

Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301,    skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    1 300 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH)

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   6. 5. 2015
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   6. 5. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 5. 2015 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz.

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem je zveřejněna na https://www.vhodne-uverejneni.cz/

 

 

Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY - 2. ETAPA

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

 

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077

IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

 

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    1 900 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH)

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   6. 5. 2015
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   6. 5. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 5. 2015 do 10:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz.

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem je zveřejněna na https://www.vhodne-uverejneni.cz/

 

 

 

Veřejná zakázka: ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 2015

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301,    skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    330 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny na www.op-vk.cz dne:   12. 2. 2015
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   12. 2. 2015

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 24. 2. 2015 do 9:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Přílohy výzvy k předložení nabídek

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz.

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu výběrového řízení: ze strany uchazečů nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

   Výsledek výběrového řízení

   Rámcová smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

 

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO AUTOŠKOLU

 

  

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

 

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

 

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077

IZO školy:   107880369

 

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

 

 Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

 

 Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   20.3.2015

Termín pro podání nabídek:    8.4.2015 10:00 hod.

 

   Ke stažení zde:   výzva k podání nabídek     přílohy výzvy

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

 

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OPRAVÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 4

 

  

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

 

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

 

IČ:   008 48 077         DIČ:   CZ 008 48 077

IZO školy:   107880369

 

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

 

 Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

 

 Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   29.8. 2014.

Termín pro podání nabídek:    15.9.2014   10:00

 

   Ke stažení zde:   výzva k podání nabídek     přílohy výzvy

   Výsledek výběrového řízení

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OPRAVÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 3

  

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

 

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

 

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

 

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

 

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

 

Zadávací podmínky byly zveřejněny dne:   11.8. 2014 v sekci "Aktuality" tohoto webu a na webu MŠMT ČR http://www.op-vk.cz/.

   Ke stažení zde:   výzva k podání nabídek     přílohy výzvy

   Zápis hodnotící komise

   Rozhodnutí zadavatele o zrušení VZ

   Oznámení o zrušení VZ

 

 

 

Veřejná zakázka:  VÝMĚNA OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ VČETNĚ PŘÍSTAVBY

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    1 750 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   28. 4. 2014

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedena hromadně dne 05. 05. 2014 ve 14 hodin. Prohlídky se mohou zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče.

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 21. 5. 2014 do 9:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Zadávací dokumentace

   Příloha zadávacích podmínek č. 1

   Příloha zadávacích podmínek č. 2 

   Příloha zadávacích podmínek č. 3

 

Při potížích se stažením souborů je možno zadávací podmínky také vyžádat na adrese travnicek@tznj.cz nebo kusy@tznj.cz.

 

   Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem

   Zveřejnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem na profilu zadavatele

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   nadlimitní veřejná zakázka

Zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne:   25. 4. 2014

Písemná zpráva zadavatele o výsledku byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.7.2014. Současně byla zveřejněna i smlouva s vybraným dodavatelem.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredni-skola-technicka-a-zemedelska-novy-jicin-prispevkova-organizace

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OPRAVÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne:   24. 4. 2014

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredni-skola-technicka-a-zemedelska-novy-jicin-prispevkova-organizace

Výsledek a smlouvy s vybranými dodavateli byly uveřejněny na webu MŠMT ČR dne 19.6.2014.

Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Pořízení opravárenských zařízení 2"

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OPRAVÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    1 078 008,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny na www.msmt.cz dne:   14. 2. 2014
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   14. 2. 2014

Doplňující informace č. 1 byla vydána dne 20.2.2014. Z důvodu úpravy Kupní smlouvy (spadající pod Zadávací dokumentaci) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 13.3.2014 do 12.00 hodin.

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 13. 3. 2014 do 12:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Doplňující informace č. 1 ze dne 20.2.2014

   Výzva k předložení nabídek

   Zadávací dokumentace

   Příloha zadávacích podmínek č. 1

   Příloha zadávacích podmínek č. 2

   Příloha zadávacích podmínek č. 3

   Příloha zadávacích podmínek č. 4

   Příloha zadávacích podmínek č. 5

   Příloha zadávacích podmínek č. 6   původní znění, neplatné od 20.2.2014   platné znění od 20.2.2014

   Příloha zadávacích podmínek č. 7

   Příloha zadávacích podmínek č. 8

 

   Odpovědi na dotazy vznesené v průběhu zadávací lhůty - viz doplňující informaci č. 1 výše (soubor ke stažení).

   Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   nadlimitní zakázka - otevřené řízení

Zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne:   12. 2. 2014

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredni-skola-technicka-a-zemedelska-novy-jicin-prispevkova-organizace

Veřejná zakázka byla zrušena dne:   22.4.2014

 

Veřejná zakázka: ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

 

Veřejný zadavatel:   Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

na adrese:   U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Zastoupená:   PaedDr. Bohumírem Kusým, ředitelem

IČ:   008 48 077
DIČ:   CZ 008 48 077
IZO školy:   107880369

Telefon, e-mail, datová schránka:   556 706 301, 731 446 916,   skola@tznj.cz,   vksxrrt

Druh zadávacího řízení:   zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota VZ:    300 000,00 Kč bez DPH   (škola je plátcem DPH.)

Zadávací podmínky byly zveřejněny na www.msmt.cz dne:   2. 1. 2014
Písemná výzva k předložení nabídek byla vyzvaným zájemcům zaslána dne:   2. 1. 2014

Změna přílohy 1 byla vyvěšena a zaslána známým potenciálním uchazečům dne 7.1.2014. Současně byl prodloužen termín odevzdání nabídek.

Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 20. 1. 2014 do 9:00 hodin na adresu zadavatele.

 

   Výzva k předložení nabídek

   Příloha zadávacích podmínek č. 1

   <a href="uploads/dokumenty/verejne_zakazky/2014_01_busdopr/2014-01%20zakazka_busdopr_priloha2_smlou

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů