33-56-H/01  Truhlář

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní

      

Žáci získají teoretické i praktické poznatky o základní surovině – dřevu a ostatních materiálech na výrobu nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Seznámí se s dřevoobráběcími stroji, s jejich obsluhou, seřízením a ostřením nástrojů. V průběhu výuky se naučí navrhnout, technicky rozpracovat a zvolit technologii výroby nejen nábytku, ale také oken, dveří apod. s přihlédnutím k použitému materiálu a strojnímu vybavení.

Praktická výuka ve druhém a hlavně třetím ročníku probíhá na konkrétních zakázkách pro zákazníky a podle kvality a množství odvedené práce získají žáci peněžitou odměnu.

Škola je vybavena vedle základních dřevoobráběcích strojů také CNC strojem s pořizovací cenou 5 miliónů korun.

   učební plán

 

 

  

 

   Videofim o oborech zedník, tesař, truhlář ...

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

    Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

 

 

 

 

 

   Obory s obdobným zaměřením:    

Tesař

 

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů