36-64-H/01  Tesař

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní

Učební obor tesař je nedílnou součástí současného stavebnictví.

Během učební doby si žák osvojí základní tesařské spoje a dokáže rozkreslit, vyrobit i číst hotovou stavební dokumentaci a smontovat jednoduché tesařské konstrukce. Na základě teoretických poznatků o vlastnostech a chování dřeva při zatížení se naučí zvolit postup a odstranění závad narušených tesařských konstrukcí – střešních vazeb. Dovede navrhnout a stavět dřevěná i kovová lešení, provádí obedňovací práce a zateplování budov. Získá základní poznatky o zdicích materiálech nosných částí staveb a zvládá práci na šikmých střechách, tzn. zhotovení bednění, provedení laťování a upevnění krytiny z různých materiálů.

Absolvent – tesař – má široké uplatnění a skvělou pracovní perspektivu u stavebních firem zabývajících se bytovou výstavbou a opravami střech panelových domů. Uplatnění nalezne také při stavbách celodřevěných domů i opravách historických budov.

   učební plán

 

 

   Podívejte se na videofilm o tomto oboru studia a o uplatnění absolventů.  (Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání)

 

   Další videofilm o stavebních oborech:

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

    Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

   Žáci tohoto oboru se účastní na aktivitách projektu "NatTech".

 

  Obory s obdobným zaměřením:     

Instalatér     Zedník     

Stavební práce

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301