36-67-E/02  Stavební práce

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní

    

Učební obor je dvouletý a absolvent získá výuční list. Ve výuce převládá praktické vyučování.

Obor je určen pro chlapce, kteří opouští ZŠ v 8. (7.) třídě, nebo neabsolvovali 9. třídu úspěšně.

Absolvent učebního oboru Stavební práce se uplatní v komplexní stavební výrobě v dělnických činnostech jako pomocný pracovník ve stavebnictví. Je schopen provádět jednoduché stavební práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace. Uplatní se také při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví, po určité praxi je schopen vykonávat i náročnější stavební práce.

   učební plán

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín. 

 

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

 

  Obory s obdobným zaměřením:     

Instalatér     Tesař     Zedník

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů