sportovní aktuality   l   sportovec školy   l   fotogalerie

 

SPORTOVEC ŠKOLY

Cíl:

Základním cílem soutěže je dlouhodobý rozvoj fyzických i morálních schopností a vlastností žáků a pracovníků školy. Podmínkou splnění tohoto cíle je zapojení nejméně 20% žáků.

Předpoklady splnění cíle:
Nutnou podmínkou úspěšného průběhu soutěže je osobní angažovanost minimálně 10% pracovníků školy a podpora těch, kteří se nemohou nebo nechtějí aktivně zapojit. Soutěž je dobrovolná, pozitivní motivace se doporučuje, negativní motivace je nežádoucí!

Přehled disciplín pro rok 2015 – 2016:

Plavání 100 m v.z. (H + D)
Benč (50 % hmotnosti )
Běh 100 m (H + D)
Sedy – lehy (1 minuta ) (H + D)
Běh 3000 m (H)
Basket - hody na koš, 12 pokusů (H + D)
Kliky (H)
Kolo – časovka do 10 km (H + D)
Shyby (H)
Hod – granát (H + D)
Běh 1500 m (D)
Přednožení (D)

Materiální zajištění:

Plnění jednotlivých disciplín soutěže mohou žáci trénovat v hodinách TV a ve svém volném čase. Využity k tomu budou areál školy, tělocvična a bazén v Novém Jičíně. Pro časovku na kole bude využit vhodný úsek komunikace.

Pravidla soutěží:

Stručná pravidla a podmínky provedení jednotlivých disciplín zpracuje ředitel soutěže a zveřejní na nástěnce a na www stránkách školy. Každou disciplínu rozhoduje určený rozhodčí.

Finanční zajištění soutěže:

Pronájmy pro finálové soutěže v předpokládaném rozsahu do 5 hodin budou uhrazeny z provozních prostředků školy. Finanční ceny a putovní poháry a plakety žákům budou hrazeny z prostředků Sdružení rodičů při Střední škole technické a zemědělské Nový Jičín a Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín.

Organizace průběhu soutěže a vlastního finále:

Přípravu, průběh a vlastní finále koordinují a organizují vyučující TV.

Termíny (budou upřesňovány během roku):

září – vyhlášení soutěže;
září - běh 100m, 3000m a 1500 m, granát;
říjen - časovka kolo ;
prosiec – finále – shyby, benč, sedy, lehy;
leden – finále – kliky a přednožení; basket (12 pokusů);
březen – plavání;
duben - závěrečné vyhodnocení, informace o nejlepších výkonech na webu a v tisku.

Vyhodnocení soutěže:

Dosažené výsledky jednotlivými žáky a pracovníky školy budou zveřejněny na nástěnce. Zveřejňuje se prvních 21 nejlepších výkonů v každé disciplíně s uvedením jména a příjmení žáka, žákyně (pracovníka, pracovnice) školy. Po finále obdrží prvých 21 účastníků (účastnic) body:

Sportovcem - Sportovkyní školy se stane v daném roce žák a pracovník školy, kteří dosáhnou nejvyššího součtu bodů z disciplín, kterých se zúčastní. Sportovci školy obdrží putovní pohár a finanční odměnu 1 200 Kč. Sportovkyně školy obdrží putovní pohár a finanční odměnu 800 Kč. Sportovec školy při zisku odměny 1200 Kč již 300 Kč za vítězství v jednotlivé disciplíně nezískává. Vítězové jednotlivých disciplín bez rozlišení žák –pracovník získají na jeden rok titul přeborník disciplíny, plaketu a odměnu 300 Kč.
U žáka, jehož absence za pololetí překročí 100 hodin, se odměna snižuje
na 50%, pokud by absence překročila 200 hodin, finanční odměna se neudělí.

   Propozice ke stažení

Hlavní organizátoři:

Mgr. Pavel Dubec, Mgr. Hana Fingerhúttová
Mgr. Jitka Horňáčková , Mgr. Barbora Kolenovská
Mgr. Petr Šustala

Garant soutěže:

PaedDr. Bohumír Kusý

nahoru

 

AKTUALITY - soutěže sportovní, odborné a další

10.04.2017
V tělocvičně U Jezu proběhl začátkem dubna 2017 druhý ročník školního florbalového turnaje.
23.03.2017
Dne 22.února proběhlo školní kolo biologické olympiády.
01.02.2017
Nové výsledky - hody na koš a kliky.
17.10.2016
Turnajem v Kežmarku začal šestý ročník Česko-slovenské interligy. Opět jsme byli velmi úspěšní.
21.03.2016
Ve finále zámečnické soutěže KOVO Junior byl Petr Hub osmý v ČR.
26.02.2016
Dne 16.2. 2015 jsme na naší škole uspořádali 4. ročník soutěže ve skoku vysokém ŠKOLNÍ LAŤKA.
26.02.2016
Po roce se opět rozeběhla biologická olympiáda školním kolem.
18.02.2016
V prosinci 2015 a v lednu 2016 se dívčí družstva zúčastnila okresních finálových turnajů v basketbalu a florbalu.
12.02.2016
Výsledky soutěží k 12.2.2016.
20.11.2015
Naše družstvo chlapců zvládlo první kolo Středoškolské futsalové ligy a po třech vítězstvích v turnaji se radovalo z prvního místa a postupu do druhého kola.
15.03.2015
Česká florbalová unie uspořádala první ročník soutěže Pohár českého florbalu středních škol pro chlapce a děvčata ročníku narození 1997 a mladší. Máme pozvánku do semifinálového turnaje v Brně.
07.03.2015
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se reprezentanti školy zúčastnili okresního finále ve futsalu v Kopřivnici a získali první místo a postup do krajského kola této soutěže.
02.02.2015

Výsledky dílčích závodů a fotografie ze seriálu Sportovec školy. Přidány výsledky z ledna 2015 (hod na koš, kliky).

 

09.10.2014
V úterý 7.10.2014 proběhlo okresní finále chlapců ve fotbale kategorie VI A.
15.04.2014
Dne 11.4.2014 proběhlo v Ostravě krajské kolo biologické olympiády.  
03.04.2014
I v letošním roce se naši studenti účastní soutěže SOČ se svými odbornými pracemi.
21.03.2014

V krajském kole soutěže odborných dovedností učňů-instalatérů zvítězil Lukáš Pantůček ze třídy 3.IT.

20.12.2013
S koncem ledna pokračoval seriál závodů Sportovec školy dalšími disciplínami.
11.10.2013
Výborné druhé místo obsadili naši žáci ve finále celostátní Soutěžní přehlídky stavebních řemesel.
26.09.2013
Naši žáci velmi úspěšně reprezentovali školu na soutěžní přehlídce řemesel Machři roku.
24.04.2013
V konkurenci pěti středních škol naši žáci zvítězili v jízdách zručnosti.
18.04.2013

  Naše škola dosáhla historického úspěchu v celostátním kole soutěže odborných dovedností oboru Strojní mechanik – zámečník,

 
14.04.2013
Na zemědělské škole v Táboře proběhla celostátní soutěž odborných znalostí a dovedností oboru Agropodnikání.
12.04.2013
Žáci naší školy se zúčastnili Česko-Slovenské Interligy v Rožnově pod Radhoštěm a umístili se na 4. místě.
16.01.2013
Družstvo chlapců postoupilo do finále divize F Středoškolské futsalové ligy.
22.12.2012

Seriál utkání v rámci akce Sportovec školy pokračoval 21. prosince zápolením žáků i učitelů v silových disciplínách.

13.11.2012

V úterý 9. října se na umělé trávě TJ Nový Jičín konal tradiční, letos již 45. ročník turnaje v kopané středních škol.  

11.11.2012

V rámci prvního kola čtvrtého ročníku Interligy se konal turnaj dívek ve volejbale. Od prvního míče bylo zřejmé, kdo je dne 19. 10. 2012 v Liptovském Mikuláši nejlepší. 

15.10.2012
Cyklus závodů Sportovec školy pokračoval dalšími disciplínami 12. října 2012. Žáci i učitelé se utkali v bězích na 3000 m, 100 m a v hodu granátem.
25.09.2012

Seriál závodů Sportovec školy byl v tomto školním roce zahájen cyklistickým závodem - časovkou. 

14.06.2012

Studentka 2. ročníku oboru Ekologie a biologie naší školy Nikola Sedlářová získala ocenění v celostátní výtvarné soutěži.

14.06.2012
Dne 12. června 2012 proběhla v Hranicích soutěž žáků prvního ročníku oboru Obráběč kovů. Své zkušenosti a dovednosti, získané v tomto školním roce, změřili naši žáci se žáky Střední průmyslové školy Hranice.
10.02.2012
Dne 1. 2. 2012 proběhla odborná soutěž obráběčů kovů v Ostravě – Kunčicích. Naši školu reprezentovali dva žáci třetího ročníku Jiří Netek a Jan Hlavňa.
19.11.2010
Mimořádného úspěchu dosáhli žáci Střední školy Šenov u Nového Jičína na republikovém finále ve fotbale, které proběhlo 4. a 5.11. 2010 v Ostravě.

 nahoru

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301