Úvod » Pro žáky a rodiče » Spearhead Academy

THE SPEARHEAD ACADEMY

Britská firma Spearhead International je vlastníkem zemědělského závodu AGROSUMAK a.s. Suchdol nad Odrou. AGROSUMAK již několik let spolupracuje s naší školou, zajišťuje praktickou výuku pro studenty oboru Agropodnikání a je školním závodem registrovaným Ministerstvem zemědělství ČR.

Spearhead International má zájem na kvalitním vzdělávání nové generace zemědělských odborníků. Proto přichází s nabídkou rozšířeného studia pro vybrané studenty. Místo v tomto atraktivním projektu může získat i některý z našich studentů. V ČR budou letos pro program vybráni asi 3 žáci zemědělských škol v Novém Jičíně, Přerově a Táboře.

Jde o vynikající příležitost získat jazykové i odborné zemědělské znalosti a dovednosti. Blíže o programu se dozvíte např. zde.

Loni byl do programu vybrán z naší školy student oboru Agropodnikání Tomáš Havrlant.  O jeho pobytu v Británii např. zde.

Podmínky pro získání tohoto stipendijního programu: 

- zpravidla žák prvního nebo čtvrtého ročníku s perspektivním zájmem o práci v zemědělství,

- odpovídající (základní) znalost angličtiny,

- dobré studijní výsledky,

- motivace k zemědělskému vzdělávání.

Předpokládaný průběh vzdělávání žáka prvního ročníku:

1. ročník - denní forma studia na SŠTZ Nový Jičín;

2. ročník - zhruba osmiměsíční denní studium na Duchy College ve Velké Británii (říjen - prosinec, leden - březen, květen - červen), několikaměsíční praxe v zeměd. závodech Spearhead International (zpravidla v AGROSUMAK Suchdol n.O.) a současně individuální vzdělávací plán na SŠTZ;

3. ročník - obdobně jako předchozí ročník;

4. ročník - denní forma studia na SŠTZ Nový Jičín. Při splnění individuálního vzdělávacího plánu v předchozích ročnících žák složí maturitní zkoušku v řádném termínu.

Pro absolventa bude zajištěno pracovní místo v AGROSUMAK a.s., popř. v jiném provozu Spearhead International. Firma podporuje další vzdělávání zaměstnanců, v případě absolventa Spearhead Academy podpoří i jeho další vzdělání na vysoké škole.

Vzdělávání a pobyt na Duchy College uhradí Spearhead International za podpory veřejných zdrojů, poskytne pravděpodobně i kapesné.

Výše uvedené informace budou postupně upřesňovány a doplňovány o další podrobnosti. Zájemci se mohou obracet s dotazy na ředitele školy PaedDr. Bohumíra Kusého, tel. 731 446 916.

Termín uzávěrky přihlášek je konec dubna 2015. Škola si vyhrazuje právo výběru mezi přihlášenými.

 

Informace o podniku Spearhead International 

   webové stránky      hlavní podniky Spearhead International      mapa podniků     

       výrobní zaměření      The Spearhead Academy   

 

Informace o škole Duchy College Stoke Climsland 

   webové stránky      ubytování studentů      leták o ubytování studentů     

       program Spearhead Academy   

 

Informace o programu Spearhead Academy

   prezentace o programu   PPT   PDF         leták k programu      článek o prvním běhu programu (2013 - 2015)      

       tisková zpráva o prvním běhu programu      Facebook - stránka programu      

 

 

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301