Úvod » Aktuality, akce » Projekty » Přírodovědné vzdělávání

Škola realizovala projekt  CZ.1.07/1.1.24/01.0103  

Přírodovědné vzdělávání

který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 Hlavní cíle projektu byly:

- zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v přírodovědné oblasti,
- zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných oborů, konkrétně oborů PŘL, EBI a AGP,
- podpořit rozvoj praktické výchovy v přírodovědné oblasti,
- zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání se ve výše uvedených přírodovědných oborech,
- naučit žáky komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice,
- naučit žáky logicky uvažovat, analyzovat a řešit přírodovědné problémy,
- naučit žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi,
- naučit žáky pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
- naučit žáky využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém i občanském životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, aj.

Hlavními výstupy projektu jsou:

- inovativní výukové a podpůrné materiály pro výuku přírodovědných oborů,
- inovativní výuková pomůcka - on-line výukové prostředí,
- praktické výukové dny v terénu a laboratořích a laboratorní cvičení s využitím inovativních výukových materiálů a nového a dostatečného zařízení a vybavení laboratoří,
- exkurze žáků do přírodovědných pracovišť a podniků,
- vytvořené seminární práce a dny obhajob seminárních prací,
- konzultantské hodiny poskytované žákům při tvorbě seminárních prací.

 

 

Žáci přírodovědných oborů začali využívat kompletně zrekonstruovanou chemickou laboratoř vybavenou moderní přístrojovou technikou.

Je zprovozněno výukové prostředí Moodle a jsou v něm umístěny výukové materiály.

Probíhaly výukové dny v terénu a v laboratořích, exkurze - podle plánu aktivit projektu. Více zde

Jsou zpracovávány studentské seminární práce.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výukové materiály:

 

téma obor mater.  stažení
       
Obecná chemie EBI prez  
Anorganická chemie EBI prez  
Obecná chemie EBI prac. listy  
Anorganická chemie EBI prac. listy  
Obecná chemie EBI testy  
Anorganická chemie EBI testy  
       
Obecná chemie AGP prez  
Obecná chemie AGP prac. listy  
Obecná chemie AGP testy  
       
       
Organická chemie EBI prez  
Analytická chemie EBI prez  
Organická chemie EBI prac. listy  
Analytická chemie EBI prac. listy  
Organická chemie EBI testy  
Analytická chemie EBI testy  
       
       
Organická chemie AGP prez  
Anorganická chemie AGP prez  
Organická chemie AGP prac. listy  
Anorganická chemie AGP prac. listy  
Organická chemie AGP testy  
Anorganická chemie AGP testy  
       
       
Rozbor vody - terén ter. učebnice  
Rozbor vody - terén ter. prez  
Rozbor vody - terén ter. prac. listy  
Rozbor vody - terén ter. testy  
       
       
Botanika EBI prez  
Zoologie EBI prez  
Biologie člověka EBI prez  
Botanika EBI prac. listy  
Zoologie EBI prac. listy  
Biologie člověka EBI prac. listy  
Botanika EBI testy  
Zoologie EBI testy  
Biologie člověka EBI testy  
       
       
seminární práce   šabl., met.  
       
       
Rozbor půdy - terén ter. učebnice  
Rozbor půdy - terén ter. prez  
Rozbor půdy - terén ter. prac. listy  
Rozbor půdy - terén ter. testy  
       
       
Cytologie AGP prez  
Histologie a organologie AGP prez  
Prokaryota AGP prez  
Botanika AGP prez  
Zoologie AGP prez  
Biologie člověka AGP prez  
Genetika AGP prez  
Cytologie AGP prac. listy  
Histologie a organologie AGP prac. listy  
Prokaryota AGP prac. listy  
Botanika AGP prac. listy  
Zoologie AGP prac. listy  
Biologie člověka AGP prac. listy  
Genetika AGP prac. listy  
Cytologie AGP testy  
Histologie a organologie AGP testy  
Prokaryota AGP testy  
Botanika AGP testy  
Zoologie AGP testy  
Biologie člověka AGP testy  
Genetika AGP testy  
       
       
Hydrobiologie - terén ter. učebnice  
Hydrobiologie - terén ter. prez  
Hydrobiologie - terén ter. prac. listy  
Hydrobiologie - terén ter. testy  
       
       
Obecná biologie EBI prez  
Genetika EBI prez  
Molekulární biologie EBI prez  
Obecná biologie EBI prac. listy  
Genetika EBI prac. listy  
Molekulární biologie EBI prac. listy  
Obecná biologie EBI testy  
Genetika EBI testy  
Molekulární biologie EBI testy  
       
       
Rozbor půdy - terén ter. učebnice  
Rozbor půdy - terén ter. prez  
Anorganická chemie AGP prez  
       
       

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů