Úvod » Aktuality, akce » Projekty » Programování CNC strojů

Učebna programování CNC strojů

Naše střední škola získala od firmy EVRAZ Vítkovice Steell a.s. grant ve výši 353 tisíc korun. Tyto finanční prostředky škola investovala do odborné přípravy žáků oborů Mechanik strojů a zařízení a Obráběč kovů. 

Z těchto peněz jsme financovali vybavení učebny programování, kde žáci získávají základní znalosti v programování CNC obráběcích strojů.

Dne 3. 4. 2012 proběhlo slavnostní otevření učebny programování, při kterém byla hostům předvedena moderní učebna vybavená dvanácti programovacími stanicemi iTNC 530 od firmy Heidenhain. Ředitel školy pan PaedDr.Bohumír Kusý v úvodním slově vyzvedl spolupráci s firmou EVRAZ Vítkovice Steel a.s. a vyjádřil přesvědčení, že se tímto zlepší odborná příprava našich žáků a tudíž budou mít na trhu práce větší uplatnění. Zástupkyně firmy Evraz Mgr. Kateřina Krumpochová konstatovala, že jejich firma si vybrala naši školu pro další spolupráci a zdůraznila program, do kterého se mohou přihlásit nadaní studenti a díky němuž mohou využívat všech výhod, jež nabízí firma EVRAZ svým zaměstnancům. Ing. Lokoč za dodavatele programovacích stanic oznámil, že na českém trhu je 16 000 strojů s řídicím systémem, s nímž se naši žáci seznámí a naučí se ho i částečně ovládat. Dále zdůraznil, že vzdělávání je celoživotní proces. Poté následovala přátelská diskuse o dalším vývoji v oblasti technického vzdělávání a o tom, co firmy v regionu očekávají od našich žáků.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zřízení nové učebny. Musím konstatovat, že i žáci naší školy se účastnili některých prací společně se svým učitelem odborného výcviku panem Kletenským. Jsem přesvědčen, že částka ve výši cca 700 tisíc korun byla dobře vynaložena a žáci si budou více vážit nového prostředí.

 

PaedDr. Bohumír Kusý

 

 

 

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů