Úvod » Pro zájemce o studium » Přijímací řízení, přestup
|  kritéria  |  právní úprava  |   formuláře přihlášek  |  počty přijímaných uchazečů a volná místa  |  přijímací zkouška  |  další informace  |  informace přijatým  | 

 

Přijímací řízení

  

AKTUÁLNĚ

Výsledky prvního kola přijímacího řízení do učebních oborů jsou zveřejněny v sekci Aktuality - zde.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení do maturitních oborů budou zveřejněny jsou zveřejněny v sekci Aktuality - zde.

Uchazeči, kteří se omluvili v termínu zkoušek prvního kola, obdrží pozvánku na zkoušku v náhradním termínu (11. nebo 12.5.2017).

Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení do většiny našich oborů je možno odevzdávat již nyní. Druhé kolo nebude vyhlášeno pro obory Nástrojař, Tesař a Opravář zemědělských strojů. Kritéria přijímání v dalších kolech se liší od prvního kola (mj. nebudou konány přijímací zkoušky do maturitních oborů).

   Informace k místu a času konání zkoušek a informace o testech, vč. pokynů ke správnému vyplňování.

 

 OTÁZKY A ODPOVĚDI K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2017

    více informací na webu CERMAT  ilustrační testy, informace pro uchazeče, vzor vyplnění přihlášky a další

    více informací na webu MŠMT ČR 

 

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo 2017.  

Kritéria pro další kola přijímacího řízení budou vydána po vyhlášení druhého kola, uchazeči budou přijímáni jen na základě prospěchu z dřívějšího studia.

 

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín. (Tento dokument je informací pro lékaře, nemusí být k přihlášce přiložen. Lékař potvrdí přihlášku v příslušném oddílu přihlášky.)

   Termíny odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení: viz kalendář (1. března).

Termíny odevzdání přihlášek pro další kola přijímacího řízení: průběžně. O počtu volných míst v průběhu přijímacího řízení se můžete informovat na tel. 556 706 301.

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Výtah z právních předpisů - souhrnná informace o pravidlech a průběhu přijímacího řízení (na webu Krajského úřadu MSK).

  Další informace zveřejněné na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
zápisové lístky - v roce 2017 nebudou zápisové lístky potřebné pro přijímání do nástavbového studia. Uchazeči do ostatních oborů budou muset zápisový lístek mít.

nahoru 
FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Základní školy (resp. střední školy s obory s výučním listem) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Každý uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky (na různé školy nebo do různých oborů stejné školy) a pro další kola neomezený počet přihlášek. Každá přihláška je v přijímacím řízení posuzována zvlášť, uchazeč tedy může být přijat současně do více oborů či škol. Svůj zájem nastoupit do studia pak potvrdí zasláním zápisového lístku (kromě nástavbového studia).

Pokud podáváte na naši školu dvě přihlášky: prosíme o označení, které dáváte přednost (do horního pravého rohu napište 1 nebo 2 v kroužku).

Přihlášku si můžete vytisknout sami (nemusí být barevná). Formuláře najdete zde:

   Bližší informace na webu MŠMT ČR. 

 

 

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

- uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola (kulaté razítko, podpis);

- ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali, nebo mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama zdarma).

nahoru 
PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18: 
Kód oboru
Název oboru
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 30   
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30   
41-41-M/01 Agropodnikání 30   
23-51-H/01 Strojní mechanik 30   
23-52-H/01 Nástrojař 12   
23-56-H/01 Obrábeč kovů 24   
33-56-H/01 Truhlář 24   
36-52-H/01 Instalatér 24   
36-64-H/01 Tesař 12   
36-67-E/02 Stavební práce 12   
36-67-H/01 Zedník 24   
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 24   
       
64-41-L/51 Podnikání - denní forma studia 30   
64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia 30   
Předpokládané počty přijímaných stanovil: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy.                 
nahoru

PODROBNOSTI K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče do oborů s maturitou v 1. kole přijímacího řízení

Přijímací zkouška bude jednotná pro všechny střední školy a proběhne formou testů. Organizátorem zkoušky a dodavatelem testů bude společnost CERMAT. Zkouška se bude konat na obou školách, do kterých se uchazeč hlásí (v případě, že se hlásí na dva obory s maturitou).

Základní informace o testech:

První kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínech 12. 4. 2017 a 19.4.2017.

Náhradní termín se uskuteční 11. 5. 2017 a 12. 5. 2017.


    Bližší informace na webu MŠMT ČR. 

   Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. Na těchto stránkách jsou rovněž zveřejněny ilustrační testy k vyzkoušení.

nahoru 
DALŠÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ najdete na stránkách jednotlivých oborů.

    Obory studia s maturitou.

   Obory studia s výučním listem.

 

nahoru 

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM PRO STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17:

informace pro nástup do studia pro uchazeče přijaté v přijímacím řízení. Přiměřeně platí i pro uchazeče přijaté přestupem či do vyššího ročníku. (Pro nástup v září 2017 budou informace aktualizovány v červnu 2017.)

   Informace přijatým uchazečům - maturitní obory (denní studium)

   Informace přijatým uchazečům - učební obory

   Informace přijatým uchazečům - dálkové studium 

Budoucím žákům všech učebních oborů a žákům maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení budou informace zaslány i poštou s dotazníkem a návratkou.

Žákům ostatních maturitních oborů nebudou informace zasílány. Dotazník tito žáci vyplní po nástupu do školy.

 nahoru

DALŠÍ INFORMACE:

   Využijte náš systém předběžných přihlášek! Sdělte nám nezávazně svůj zájem o studium podáním předběžné přihlášky a my vás zařadíme do slosování o pěkné ceny. Předběžné přihlášky lze podávat jen zhruba do poloviny prosince. 

   Více o předběžných přihláškách.

 

  Přestup z jiné střední školy.

  Přijetí do vyššího ročníku.

 

 

AtlasŠkolství - kam na střední školu

 

 nahoru

|  kritéria  |  právní úprava  |   formuláře přihlášek  |  počty přijímaných uchazečů a volná místa  |  přijímací zkouška  |  další informace  |  informace přijatým  | 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301