Úvod » Pro zájemce o studium » Přijímací řízení, přestup » Přijetí do vyššího ročníku

Informace pro zájemce o přijetí do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho rodiče) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy. 

Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy, viz kontakty.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (výčet je uveden na formuláři, nemusí být úředně ověřené).
 
   formulář žádosti o přijetí do vyššího ročníku
 
 
   Viz též Přestup z jiné střední školy.

 

  Informace:

   Informace pro nástup do studia - viz informace přijatým.

   právní předpisy pro přestup (školský zákon, § 66) (vyhláška o středním vzdělávání, § 7 a § 8)
   obory studia na SŠTZ Nový Jičín
   kontakty (pro písemné nebo telefonické dotazy, adresa pro zaslání žádosti)

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů