Úvod » Pro zájemce o studium » Obory studia - výuční list » Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní

      

    

Strojírenský obor pro chlapce se širokým zaměřením, obecně použitelný pro práci ve strojírenství a opravárenství. Teoretická výuka se střídá s dborným výcvikem v dílnách. Žáci se naučí opravovat vozidla, stroje a zařízení (traktory, nákladní automobily), získají řidičské oprávnění sk. T, C, B (zdarma) a svářečské oprávnění (zdarma) (svařování el. obloukem, řezání plamenem). Odborný výcvik kromě montážních prací zahrnuje i základy strojního obrábění, zámečnických prací a kovářství.

Významnou součástí výuky je odborný výcvik (skupinová výuka, individuální výcvik, ve druhém ročníku svářečský kurz). Skupinová výuka probíhá ve školních dílnách na pracovištích v Novém Jičíně a v Suchdole n.O. Škola má základní dílny kovooboru, montážní dílny, obráběcí pracoviště, kovárnu, svářečská pracoviště. Individuální výcvik probíhá v mechanizačních dílnách Veterinární a farmaceutické univerzity Školního zemědělského podniku Nový Jičín v Šenově a Starojicko a.s. v Jičině u Starého Jičína.

Škola pořádá i exkurze na výstavy a veletrhy, do strojírenských firem.

Žáci získají během studia zdarma řidičský výcvik sk. B, C, T, nepovinně pak za úhradu i sk. A. Škola má vlastní autoškolu.

   učební plán

 

   Podívejte se na videofilm o tomto oboru studia a o uplatnění absolventů.  (Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání)

 

    

 

   Další videofilm o studiu oboru.

  

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

 

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

 

  Zdarma řidičský průkaz T, C, B a svářečský průkaz v rámci studia.

 

 

 

 

 

 

 

časopis č.1Časopis Zemědělská škola přináší informace o zemědělských oborech celé České republiky. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.

 

 

 

 

 

  Obory s obdobným zaměřením:    

Mechanik strojů a zařízení     

Strojní mechanik (zámečník)     Nástrojař      

Obráběč kovů     Strojírenské práce

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

   Videoreportáž České televize z celostátní soutěže opravářů zem. strojů 2013.

 

 

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů