Úvod » O škole

Pro zájemce o vzdělávání máme širokou nabídku oborů s maturitou i s výučním listem. Vyučujeme obory pro uchazeče s velmi dobrými studijními předpoklady i pro žáky se slabším prospěchem na řadě pracovišť.

Teoretická výuka je soustředěna především v areálu U Jezu v Novém Jičíně a na pracovišti v Šenově u N. Jičína.
Nabídka je opravdu široká – obory technické, přírodovědné, zemědělské, ekonomické, pro absolventy základních škol nebo nástavbové studium pro vyučené. Obory připravující k dalšímu studiu na vysoké škole i obory zacílené na praxi.

Základní informace jsou soustředěny na letáčku, který si můžete vytisknout zde. Podrobnosti najdete na tomto webu a seznámíme vás s nimi také při dnech otevřených dveří.

 

   Základní informace o škole (úřední deska).

   Přehled oborů a jejich charakteristiky.

   Dny otevřených dveří.

   Pracoviště školy.

   Seznam tříd, třídních učitelů, vyučovacích předmětů a vyučujících.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů