23-52-H/01  Nástrojař

Obor vzdělávání: s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní

Absolventi tohoto učebního oboru získají dovednosti ve všech základních nástrojařských činnostech rozšířené o práci s mechanizovaným nářadím. Naučí se základům tepelného zpracování kovů a vyrábět speciální nástroje, nářadí a měřidla. V průběhu učební doby získají dovednost strojně obrábět kovy a získají základní znalost o práci na speciálních strojních zařízeních řízených počítačem.

Ve druhém a třetím ročníku probíhá částečně odborná výuka ve firmách (např. Visteon-Autopal, MS Technik, Massag, Formprojekt a dalších). Motivací pro kvalitní a přesnou práci je jednak finanční ohodnocení, ale také možnost pracovního uplatnění v těchto firmách po úspěšném ukončení učebního oboru.

   učební plán

 

 

   Podívejte se na videofilm o tomto oboru studia a o uplatnění absolventů.  (Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání)

  

 

   A jiný film o tomto řemesle:

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

 

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

 

Přijímací zkouška

- do tohoto oboru se nekoná přijímací zkouška.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

 

   Obory s obdobným zaměřením:     

Mechanik strojů a zařízení     Obráběč kovů     

Opravář zemědělských strojů     

Strojní mechanik (zámečník)     Strojírenské práce

 

 

 

 

   Žáci tohoto oboru se účastní na aktivitách projektu "NatTech".

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301