Úvod » Dokumenty školy » Motivační odměny

Motivační odměny

 

- pro žáky prvního ročníku

Žákům prvního ročníku denního studia, kteří splní kritéria, je vypláceno stipendium ve výši až 2 500,- Kč za pololetí. Kromě motivace k nástupu do žádaného učebního nebo studijního oboru v SŠ technické a zemědělské Nový Jičín sleduje tento návrh i motivaci k dosažení co nejlepších výsledků ve vyučování a docházce do školy.

 

 

- pro žáky vyšších ročníků

Všichni žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku denního studia, kteří splní podmínky kritérií, nebudou porušovat školní řád a budou mít nízkou absenci ve vyučování (do 60 hodin za jedno pololetí), obdrží odměnu za výborný prospěch, za umístění v soutěžích apod. až do výše 1 500 Kč.

 

  Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům

Jednotlivé odměny se nesčítají, žák při souběhu odměn obdrží nejvyšší.

 

Podmínkou vyplacení odměny je zaplacení příspěvku do Sdružení rodičů nebo Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín ve výši 300,- Kč do 30. 11. daného šk. roku.

 

Na odměny budou použity prostředky Nadačního fondu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín. Do nadačního fondu přispívají sponzoři naší školy a rodiče.

 

- stipendia žákům vybraných oborů

(tzv. "krajská stipendia") budou vyplácena od 1.9.2017 žákům vybraných oborů, u nás žákům oborů:

a) 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
b) 23-52-H/01 Nástrojař
c) 36-64-H/01 Tesař
d) 36-67-H/01 Zedník

Stipendium se týká jen žáků, kteří nastoupili do studia do prvního ročníku od 1.9.2017 nebo později. 

  Stipendijní řád

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301