Úvod » Dokumenty školy » Stipendia

Stipendia a motivační odměny

 

- pro žáky prvního ročníku

Žákům prvního ročníku denního studia, kteří splní kritéria, jsou vypláceny motivační odměny ve výši až 2 500,- Kč za pololetí. Kromě motivace k nástupu do žádaného učebního nebo studijního oboru v SŠ technické a zemědělské Nový Jičín sleduje tento návrh i motivaci k dosažení co nejlepších výsledků ve vyučování a docházce do školy.

  Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům

 

- pro žáky vyšších ročníků

Všichni žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku denního studia, kteří splní podmínky kritérií, nebudou porušovat školní řád a budou mít nízkou absenci ve vyučování (do 60 hodin za jedno pololetí), obdrží odměnu za výborný prospěch, za umístění v soutěžích apod. až do výše 1 500 Kč.

   Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům

Jednotlivé odměny se nesčítají, žák při souběhu odměn obdrží nejvyšší.

Podmínkou vyplacení odměny je zaplacení příspěvku do Sdružení rodičů nebo Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín ve výši 300,- Kč do 30. 11. daného šk. roku.

 Na odměny budou použity prostředky Nadačního fondu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín. Do nadačního fondu přispívají sponzoři naší školy a rodiče.

 

- stipendia žákům vybraných oborů

(tzv. "krajská stipendia") budou vyplácena od 1.9.2017 žákům vybraných oborů, u nás žákům oborů:

a) 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
b) 23-52-H/01 Nástrojař
c) 36-64-H/01 Tesař
d) 36-67-H/01 Zedník

Stipendium se týká jen žáků, kteří nastoupili do studia do prvního ročníku od 1.9.2017 nebo později. 

  Stipendijní řád

 

- podniková stipendia

jsou vyplácena na základě nabídek zaměstnavatelů podle jejich podmínek. Informace je potřeba ověřit u příslušného zaměstnavatele, škola neručí za aktuálnost informací zde uvedených.

Nabídka stipendia CROMODORA WHEELS s.r.o. pro obory Strojní mechanik (zámečník), Nástrojař, Obráběč kovů a příp. další obory.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů bez ohledu na ročník a datum nástupu do studia.

Bližší informace:   personální oddělení CROMODORA WHEELS s.r.o., Mošnov, hr@cromodorawheels.cz, tel.: 556 414 870

 

 

Nabídka stipendia MSV Metal Studénka, a.s. pro obory Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik (zámečník), Nástrojař, Obráběč kovů.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů v uvedených ročnících.

Bližší informace:   Ing. Hana Bártová, manažerka pro personalistiku, tel. 727 881 410, 556 472 727, hana.bartova@msvmetal.eu

 

   

 

Nabídka stipendia TATRA TRUCKS a.s. pro obory Mechanik strojů a zařízení, Obráběč kovů.

   Více o stipendiu.

Stipendium se týká všech žáků vyjmenovaných oborů ve 2, 3. nebo 4. ročníku.

Bližší informace:   zuzana.kleinova@tatra.cz

 

 
 

Nabídka stipendia TATRA METALURGIE a.s. pro obory Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik (zámečník).

   Více o stipendiu.

Výběr studentů, kterým bude poskytnuto stipendium, provádí personální úsek TATRA METALURGIE a.s. na základě kritérií:
- prospěch studenta - doložení pololetního vysvědčení, prospěch studenta nesmí být horší než průměr 2,5 za všechny předměty
- student nesmí mít žádnou neomluvenou absenci
- doloženého písemné hodnocení studenta školou a doporučení školy ke stipendiu
- bydliště studenta s přihlédnutím k pracovnímu poměru rodičů (nebo příbuzných) v TATRA METALURGIE a.s.

Bližší informace:   Ladislav Drozd, tel. 556 492 018, e-mail: ladislav.drozd@tatra.cz

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů