Úvod » Dokumenty školy » Motivační odměny

Motivační odměny

- pro žáky prvního ročníku

Žákům prvního ročníku denního studia, kteří splní kritéria, je vypláceno stipendium ve výši 500,- Kč měsíčně. Kromě motivace k nástupu do žádaného učebního nebo studijního oboru v SŠ technické a zemědělské Nový Jičín sleduje tento návrh i motivaci k dosažení co nejlepších výsledků ve vyučování a docházce do školy.

Vyplácení odměny:
Odměny se vyplácí žákům prvního ročníku denního studia všech oborů. Výše odměny 500,- Kč měsíčně je vyplácena vždy za uplynulé pololetí školního roku v částce až 2500,- Kč.
Odměna nebude vyplacena žákovi, který bude mít neomluvenou absenci a prospěchové nebo kázeňské problémy. Omluvená absence žáka nesmí v daném čtvrtletí překročit 60 hod. za pololetí.
Odměny jsou vypláceny školou z příspěvků spolupracujících firem a rodičů prostřednictvím Sdružení rodičů a Nadačního fondu při SŠ technické a zemědělské Nový Jičín.

  Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům 1. ročníku platná od 1.9.2015.

 

- pro žáky vyšších ročníků

Všichni žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku denního studia, kteří splní uvedené podmínky, nebudou porušovat školní řád a budou mít nízkou absenci ve vyučování (do 60 hodin za jedno pololetí), obdrží odměnu až do výše: 

1.

Vyznamenání, odborný výcvik výborný

         500,- Kč

 

2.

Prospěch do 1,8 bez dostatečné, odborný výcvik výborný

         300,- Kč

 

3.

Vyznamenání při závěrečných zkouškách a maturitách

        1 000,- Kč

 

4.

Pochvala třídního učitele 

-          za výborné výsledky v TV, PV,

-          za výrazné zlepšení prospěchu.

  100 -  500,- Kč

 

 

 

5.

Pochvala ředitele školy

-          za dlouhodobé vynikající výsledky,

-          za reprezentaci školy.

          1 200,- Kč

Jednotlivé odměny se nesčítají, žák při souběhu odměn obdrží nejvyšší.

Podmínkou vyplacení odměny je zaplacení příspěvku do Sdružení rodičů nebo Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín ve výši 200,- Kč do 30. 11. daného šk. roku.

Dále bude oceněn „Sportovec školy" částkou 1200,- Kč (rekord v počtu bodů 1500,- Kč) a vítěz každé disciplíny 300,- Kč. Při vysoké absenci žáka dojde ke krácení této odměny.

Na odměny budou použity prostředky Sdružení rodičů a nadačního fondu při Střední škole technické a zemědělské Nový Jičín. Do Sdružení rodičů přispívají sponzoři naší školy a rodiče.

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301