Úvod » Dokumenty školy » Motivační odměny

Motivační odměny

- pro žáky prvního ročníku

Žákům prvního ročníku denního studia, kteří splní kritéria, je vypláceno stipendium ve výši 500,- Kč měsíčně. Kromě motivace k nástupu do žádaného učebního nebo studijního oboru v SŠ technické a zemědělské Nový Jičín sleduje tento návrh i motivaci k dosažení co nejlepších výsledků ve vyučování a docházce do školy.

Vyplácení odměny:
Odměny se vyplácí žákům prvního ročníku denního studia všech oborů. Výše odměny 500,- Kč měsíčně je vyplácena vždy za uplynulé pololetí školního roku v částce až 2500,- Kč.
Odměna nebude vyplacena žákovi, který bude mít neomluvenou absenci a prospěchové nebo kázeňské problémy. Omluvená absence žáka nesmí v daném čtvrtletí překročit 60 hod. za pololetí.
Odměny jsou vypláceny školou z příspěvků spolupracujících firem a rodičů prostřednictvím Nadačního fondu SŠ technické a zemědělské Nový Jičín.

  Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům 1. ročníku

 

- pro žáky vyšších ročníků

Všichni žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku denního studia, kteří splní uvedené podmínky, nebudou porušovat školní řád a budou mít nízkou absenci ve vyučování (do 60 hodin za jedno pololetí), obdrží odměnu podle přiloženého dokumentu.

  Kritéria pro vyplácení motivačních odměn žákům 2. a vyššího ročníku

Jednotlivé odměny se nesčítají, žák při souběhu odměn obdrží nejvyšší.

Podmínkou vyplacení odměny je zaplacení příspěvku do Sdružení rodičů nebo Nadačního fondu při SŠTZ Nový Jičín ve výši 200,- Kč do 30. 11. daného šk. roku.

Dále bude oceněn „Sportovec školy" částkou 1200,- Kč (rekord v počtu bodů 1500,- Kč) a vítěz každé disciplíny 300,- Kč. Při vysoké absenci žáka dojde ke krácení této odměny.

Na odměny budou použity prostředky Nadačního fondu Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín. Do nadačního fondu přispívají sponzoři naší školy a rodiče.

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301