Úvod » Pro zájemce o studium » Obory studia - maturita » Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení

 

Obor vzdělávání: s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní

      

 

Mechanik strojů a zařízení je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně provádět opravy, sestavování, seřizování, zkoušení a revize širokého sortimentu přístrojů, strojů a zařízení.
Absolvent je schopen ručně a strojně obrábět materiály, svařovat a řezat kyslíkem, vyrábět a montovat strojní
součásti, sestavovat, opravovat a oživovat strojírenské výrobky, diagnostikovat a odstraňovat poruchy na složitých strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis. Studenti se seznámí se základy práce na CNC strojích.

Žáci tohoto oboru absolvují svářečský kurz a získají zdarma svářečský průkaz.

   učební plán

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Přihlášky ke studiu

- pro první kolo přijímacího řízení lze odeslat nebo osobně doručit na adresu U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín v termínu do 1. března;

- pro další kola přijímacího řízení jsou přihlášky přijímány průběžně až do naplnění kapacity oboru;

- na přihlášce ke studiu tohoto oboru je vyžadováno potvrzení lékařem.

   formulář přihlášky

   Zdravotní požadavky pro přijímání uchazečů do oborů studia SŠTZ Nový Jičín.

 

Přijímací zkouška

Do tohoto oboru se koná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a z matematiky, jednotný na všech středních školách).

   Termín zkoušky.

   Kritéria přijímacího řízení.

   Více o přijímacím řízení.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Maturitní zkouška je stanovena § 77 - 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušky společné části jsou dány uvedenými právními předpisy, popř. je umožněna jejich volba. Rozhodnutím ředitele školy podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. žáci tohoto oboru nemohou konat zkoušku z předmětu občanský a společenskovědní základ.

Zkoušky profilové části maturity:  strojírenské předměty, praxe.

   Více o maturitní zkoušce.

 

   Obory s obdobným zaměřením:    

Nástrojař     Obráběč kovů     Opravář zemědělských strojů     

Strojní mechanik (zámečník)     Strojírenské práce

 

 

 

 

   Související fotogalerie.

   Související akce, aktuality.

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů