Úvod » Pro žáky a rodiče » Maturitní zkoušky

společná část  |  profilové zkoušky AGP  |   profilové zkoušky EBI  |  profilové zkoušky PŘL  |  profilové zkoušky POD  |  termíny  |  ústní a praktické - harmonogram  |

 

Maturitní zkoušky - podzim 2016

Absolventi oboru Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Mechanik strojů a zařízení, Podnikání - dálková forma, kteří byli u podzimní maturitní zkoušky úspěšní, si mohou přijít vyzvednou vysvědčení na sekretariát školy v době od 7.00 do 14:00 hod.

Dne 2.9.2016 byly e-mailem odeslány pozvánky k ústním a praktickým maturitním zkouškám.

Harmonogram ústních a praktických maturitních zkoušek - zde.

Maturitní komise - zde.

Pozvánky k písemným MZk byly odeslány. 

Termíny MZk - podzim 2016:

1.9. - 6.9. 2016 - písemné maturitní zkoušky - JZS zde.

12.9.2016 - praktická maturitní zkouška (4.A, 2.N, 3.D)

12.9. - 15.9.2016 - ústní maturitní zkoušky:

4.MS - 12.9.2016

4.A - 13.9.2016

4.B a 3.D - 14.9.2016

2.N - 15.9.2016

 

Přihlášku k maturitní zkoušce pro podzimní termín 2016, můžete podávat od pátku 10.6.2016 do pátku 24.6.2016, v době od 7.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Jezu 7. U zástupkyně ředitele bude připraven vytištěný formulář přihlášky k podpisu.

Přihláška podaná po termínu nemůže být zařazena do podzimního termínu maturitních zkoušek v roce 2016. 

 

Maturitní zkoušky (MZk) - jaro 2016

Postup při podání žádosti o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky - zde.

Písemné zkoušky společné části se konají: 2.5. - 5.5.2016 - pozvánky byly odeslány na e-mailové adresy.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek - zde.

Termíny praktických a ústních zkoušek (společná i profilová část) - zde.  Přesný den a hodina bude upřesněna v harmonogramu.

Důležité termíny jarního zkušebního období 2016 - zde.

Časový harmonogram ústních a praktických maturitních zkoušek jaro 2016 - zde.

 

Dokumenty k maturitním zkouškám ve školním roce 2015/2016

   Kompletní informace k maturitním zkouškám - oficiální web novamaturita.cz

   Vzorové úlohy a testy k maturitní zkoušce

   Katalogy požadavků - společná část maturitní zkoušky

   Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2016

   Školský zákon a výhlaška k maturitní zkoušce

  

 

SPOLEČNÁ ("STÁTNÍ") ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

2. Cizí jazyk (ANJ,NEJ,RUJ) - zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)
NEBO
2. Matematika - didaktický test

Jednotlivé zkoušky budou zadávány prostřednictvím CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

  Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z něm. jazyka

  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z anglického jazyka
  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z ruského jazyka

 nahoru

PROFILOVÁ ("ŠKOLNÍ") ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová MZ probíhá v kompetenci ředitele školy a v souladu se školními vzdělávacími programy.

 

Agropodnikání

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:
pěstování rostlin, chov zvířat, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, praxe.
2. Zemědělské předměty (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí):
pěstování rostlin, chov zvířat.
3. Ekonomické předměty (ekonomika a podnikání, marketing a management, účetnictví) (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Zemědělské předměty
  Maturitní témata pro zkoušku Ekonomické předměty

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Základy mechanizace
Biologie a ekologie
Informační a komunikační technologie

 

Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky:

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:
biologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, ekologie, krajina a životní prostředí, právní příprava, praxe.
2. Biologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).
3. Ekologie a ochrana životního prostředí:
ekologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, krajina a životní prostředí, právní příprava (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Biologie
  Maturitní témata pro zkoušku Ekologie a ochrana životního prostředí

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Chemie
Informační a komunikační technologie

nahoru 

Mechanik strojů a zařízení

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky (ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí)

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů
2. Praktická zkouška z odborného výcviku

  Okruhy otázek z odborných předmětů

 

Podnikání

dvouleté denní studium, tříleté dálkové studium

Povinné zkoušky:

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů (předměty ekonomika a podnikání, marketing a management, chod podniku - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů - denní studium, dálkové studium

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Informační a komunikační technologie
Matematika

nahoru

TERMÍNY PŘÍPRAVY A PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2015/2016:

1. 12. 2015
nejzazší termín podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity 2015 – jarní zkušební období

22.12.2015
nejzazší termín pro předání výpisů přihlášek k MZk žákům

od 1. 4. 2016
praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

2. – 13. 5. 2016
termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

16. 5. - 10. 6. 2016
ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky

červen 2016
slavnostní předávání maturitních vysvědčení

25. 6. 2016
podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity 2016 – podzimní zkušební období - náhradní a opravné zkoušky

1. 9. – 10. 9. 2016
termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

12. - 20. 9. 2016
zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Termíny uvedené v tomto textu vycházejí z vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné k 9. 11. 2012.

Konkrétní termíny na SŠTZ Nový Jičín: viz harmonogram akcí pro aktuální školní rok.

 nahoru 
 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301