Úvod » Pro žáky a rodiče » Maturitní zkoušky

společná část  |  profilové zkoušky AGP  |   profilové zkoušky EBI  |  profilové zkoušky PŘL  |  profilové zkoušky POD  |  termíny  |  ústní a praktické - harmonogram  |

 

Maturitní zkoušky (MZk) - jaro 2019

Přihlášky k MZk - jaro 2019 lze podat od pátku16.11.2018 do pondělí  3.12.2018.
Žáci maturitních ročníků dostanou přihlášku od svých třídních učitelů. 
Žáci, kteří chtějí konat opravnou zkoušku, si mohou přihlášku vyzvednout u Ing. Novákové.

 

Maturitní zkoušky (MZk) - podzim 2018

Maturitní vysvědčení si můžete vyzvednout každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin.

Harmonogram maturit - zde.

Na e-mailové adresy byly odeslány pozvánky k písemným  maturitním zkouškám - podzim 2018. Podepište přiložený protokol a doručte do školy do 27.8.2018.

Ústní a praktické zkoušky se konají 7.9.2018, 10.9.2018 - 12.9.2018

Písemné zkoušky společné části se konají: 3.9 - 7.9.2018

Komise a termíny maturitních zkoušek -zde.

Na e-mailové adresy byly odeslány výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce - podzim 2018. Proveďte kontrolu a podepište protokol a doručte ho do školy - do 11.7.2018.

Postup při podání žádosti o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky - zde

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 

   Kompletní informace k maturitním zkouškám - oficiální web novamaturita.cz

   Vzorové úlohy a testy k maturitní zkoušce

   Katalogy požadavků - společná část maturitní zkoušky

   Žákovský průvodce maturitní zkouškou (2016)

   Školský zákon a vyhláška k maturitní zkoušce

  

 

SPOLEČNÁ ("STÁTNÍ") ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)

2. Cizí jazyk (ANJ,NEJ,RUJ) - zkouška se skládá z dílčích zkoušek (písemná zkouška, didaktický test, ústní zkouška)
NEBO
2. Matematika - didaktický test

Jednotlivé zkoušky budou zadávány prostřednictvím CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

  Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z něm. jazyka

  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z anglického jazyka 

  Maturitní témata ke třetí části ústní zkoušky z ruského jazyka

 nahoru

PROFILOVÁ ("ŠKOLNÍ") ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová MZ probíhá v kompetenci ředitele školy a v souladu se školními vzdělávacími programy.

 

Agropodnikání

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:
pěstování rostlin, chov zvířat, účetnictví na počítači, informační a komunikační technologie, praxe.
2. Zemědělské předměty (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí):
pěstování rostlin, chov zvířat.
3. Ekonomické předměty (ekonomika a podnikání, marketing a management, účetnictví) (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Zemědělské předměty
  Maturitní témata pro zkoušku Ekonomické předměty

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Základy mechanizace
Biologie a ekologie
Informační a komunikační technologie

 

Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky:

1. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:
biologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, ekologie, krajina a životní prostředí, právní příprava, praxe.
2. Biologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).
3. Ekologie a ochrana životního prostředí:
ekologie, monitorování a ekologické analýzy, ochrana a tvorba životního prostředí, krajina a životní prostředí, právní příprava (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  Maturitní témata pro zkoušku Biologie
  Maturitní témata pro zkoušku Ekologie a ochrana životního prostředí

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žák volí max. 2 zkoušky
(nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Chemie
Informační a komunikační technologie

nahoru 

Mechanik strojů a zařízení

čtyřleté denní studium

Povinné zkoušky (ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí)

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů
2. Praktická zkouška z odborného výcviku

  Okruhy otázek z odborných předmětů

 

Podnikání

dvouleté denní studium, tříleté dálkové studium

Povinné zkoušky:

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů (předměty ekonomika a podnikání, marketing a management, chod podniku - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

  Maturitní témata pro zkoušku Praktická zkouška z odborných předmětů

  Maturitní témata pro zkoušku Teoretická zkouška z odborných předmětů - denní studium, dálkové studium

Nepovinné zkoušky (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí; nutná dotace celkem minimálně 144 vyučovacích hodin za studium, sčítají se povinné i nepovinné předměty):

Informační a komunikační technologie
Matematika

nahoru

RÁMCOVÉ TERMÍNY PŘÍPRAVY A PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce:

1. 12. 
nejzazší termín podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v jarním zkušebním období

22.12.
nejzazší termín pro předání výpisů přihlášek k maturitní zkoušce žákům (pro jarní období)

od 1. 4. 
praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky (jarní období)

2. – 13. 5. 
termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jarní období)

16. 5. - 10. 6. 
ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (jarní období)

červen 
slavnostní předávání maturitních vysvědčení

25. 6. 
podání přihlášky žáka řediteli školy pro maturity v podzimním zkušebním období - náhradní a opravné zkoušky

1. 9. – 10. 9. 
termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (podzimní období)

12. - 20. 9. 
zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podzimní období)

 

Termíny uvedené v tomto textu vycházejí z vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné k 9. 11. 2012.

 

Konkrétní termíny na SŠTZ Nový Jičín: viz  nahoru nebo harmonogram akcí pro aktuální školní rok.

 nahoru 
 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů