Úvod » Pro žáky a rodiče » Informační servis » Školní jídelna

   Jídelníček.

 

Informace školní jídelny

 

Základní kontaktní údaje

Cena oběda pro žáky: 25,- Kč
Cena oběda pro cizí strávníky: 55,- Kč
Údaje pro zadání trvalého příkazu k úhradě (pro žáka)
Částka (při celoměsíčním stravování): 500,- Kč
Číslo účtu pro platby: 7632801 / 0100
Splatnost: 10. den v měsíci
Variabilní symbol: sdělí vedoucí šk. jídelny,
tel. 515 918 115, petrekova@tznj.cz
Kontakty pro odhlašování obědů do 13:45 předchozího dne
pracoviště Nový Jičín 515 918 115,   515 918 135,   515 918 122
pracoviště Šenov 515 918 152

 

Podrobné informace

Školní jídelna vaří obědy pro žáky, pro zaměstnance školy a pro další strávníky. V areálu školy U Jezu v Novém Jičíně je kuchyně a jídelna, na pracovišti Šenov je výdejna s jídelnou. V rozvrhu je na oběd pamatováno s přestávkou.

Přihlašování obědů - u vedoucí školní jídelny p. Dagmar Petřekové na pracovišti U Jezu v Novém Jičíně a usekretářky Petry Vespalcové na pracovišti Šenov. Cena oběda je 25,-Kč (cena potravin, režijní náklady hradí škola).

Odhlašování obědů je nutné do 13.45 hodin předchozího dne, je možné i telefonicky na tel. čísle 556 706 300, 515 918 115, 515 918 135, 556 706 301 nebo na petrekova@tznj.cz (pro pracoviště U Jezu, Nový Jičín) a na tel. 556 703 754, 515 918 152 nebo na senov@tznj.cz (pro pracoviště Šenov). Stravenky za odhlášené obědy je pak nutno vrátit (např. po skončení nemoci).

UPOZORNĚNÍ: v případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno obědy odhlásit, jinak budou účtovány za plnou cenu
55,-Kč a bude vymáhán rozdíl mezi zaplacenou cenou stravenky a plnou cenou oběda (doplatek 30,-Kč, i
za neodebrané obědy! ). Na oběd za sníženou cenu má žák právo jen ve dnech, kdy je ve škole. Za sníženou
cenu může být při nemoci žáka vydán oběd jen v prvním dnu nemoci (např. do jídlonosiče) (§119 zák.
561/2004 Sb., § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb.). Výdej obědů do jídlonosiče se provádí v době od 10.30 do 13.45 hodin (jídlonosič je možné nechat v kuchyni již ráno a vyzvednout v poledne).

Převážná většina strávníků platí obědy bezhotovostně, z bankovního účtu. Ze základních škol jste byli zvyklí na formu inkasa, u nás je postup poněkud jiný. (Obědy odebírané na pracovišti Šenov není možné platit obědy bezhotovostně, platí se v hotovosti u sekretářky tohoto pracoviště.)
K placení můžete použít jakýkoliv bankovní osobní účet. Při zřízení bezhotovostní platby budete postupovat tak, že zadáte v bance trvalý příkaz s těmito údaji:
- číslo účtu: KB Nový Jičín 7632801/0100;
- částka 500,-Kč (v případě objednání všech obědů v měsíci). (Při stravování jen v určitých dnech či týdnech se částka poměrně sníží).
- datum splatnosti 10. den v běžném měsíci;
- pozastavení příkazu v měsících červenci a srpnu (banky při zadávání trvalého příkazu umožňují zadat
takovou podmínku);
- variabilní symbol, který byl součástí Rozhodnutí o přijetí (nemáte-li jej z nějakého důvodu, vedoucí
školní jídelny vám na požádání var. symbol sdělí). Nebude-li správně zadán, nepoznáme, že platba je
od Vás.
Takto zadaný trvalý příkaz pak může být platný po celou dobu studia (pokud nedojde ke zdražení obědů
nebo k jiné změně).
Platí se vždy za běžný měsíc, tj. v tom měsíci, kdy se žák stravuje.
Platby budou vyúčtovány vždy po půl roce k datu 31.12. a 30.6. a peníze za neodebrané (odhlášené)
obědy budou opět bezhotovostně vráceny na Váš účet.

Pokud z vážného důvodu nemůžete obědy platit bezhotovostně, mohou být mimořádně stravenky
uhrazeny i v hotovosti (na pracovišti Šenov pouze v hotovosti). Při tomto způsobu platby ovšem rodiče ztratí přehled o odebraných obědech – žák může totiž kdykoli oběd odhlásit a peníze tak získá v hotovosti zpět.

Žák si během posledních 3 pracovních dnů v měsíci vyzvedne stravenky na následující měsíc na pracovišti U Jezu v kanceláři vedoucí školní jídelny a v Šenově u sekretářky. Prosím rodiče o zpětnou kontrolu vyzvednutých stravenek. Stává se, že obědy jsou rodiči placeny, ale studenti na obědy nechodí.

Přihlásit (odhlásit) můžete obědy po celý měsíc, ale vždy nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne.

Dagmar Petřeková, vedoucí školní jídelny

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301