Úvod » Aktuality, akce » Projekty » Erasmus+

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit žáci i učitelé.

V rámci programu jsme získali granty na dva projekty pro roky 2016 - 2018.

Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů

Plánem je vyslat během dvou let ve 4 cyklech (po 10 žácích) celkově 40 žáků naší školy na 14denní zahraniční stáž do Irska (20 žáků) a Velké Británie (20 žáků). Šanci bychom chtěli dát jak žákům maturitních oborů Agropodnikání, Ekologie a biologie, Mechanik strojů a zařízení, tak žákům učebních oborů. Cílové země jsou zvoleny kvůli angličtině, která je nejdůležitějším jazykem na trhu práce, a také kvůli její studijní přístupnosti (je vyučována ve všech oborech studia na naší škole).

Jazyková a odborná příprava učitelů SŠTZ

Projekt řeší jazykovou a odbornou přípravu učitelů a dalších pracovníků školy za účelem značného rozšíření možností realizovat zahraniční stáže pro žáky, vysílat pravidelně učitele na odborné konference a kurzy do zahraničí, popř. organizovat odborné stáže v zahraničí i pro učitele.

Máme zájem, aby co největší počet učitelů ovládal angličtinu na dobré úrovni. Zajistíme roční přípravný jazykový kurz ve škole, který povedou naši učitelé angličtiny. Ty učitele, kteří prokáží odpovídající jazykové kompetence, chceme pak vyslat na zahraniční jazykový kurz, v anglickém jazykovém prostředí by měli posílit především své komunikační schopnosti. Předpokládáme vyslat celkem 8 pracovníků školy.

Potřebám evropského pracovního trhu se musí přizpůsobovat i výuka na škole. Proto chceme vysílat učitele všeobecných i odborných předmětů také na odborné a pedagogické kurzy v zahraničí. Jejich nabyté poznatky se formou workshopů promítnou do vzdělávacích programů a budou předány dalším učitelům. V rámci tohoto projektu chceme vyslat na odborné kurzy 6 učitelů.

 

   Zprávy o realizaci projektu Zahraniční stáže zemědělských a technických oborů  - v sekci Aktuality

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301