Úvod » Aktuality, akce » Projekty » CNC obrábění

Podpora výuky CNC obrábění

Operační program
Integrovaný regionální operační program 2014-2020


Prioritní osa
2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů


Investiční priorita
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu


Specifický cíl
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002194


Cíl projektu
Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Specifickými cíli je dále zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.
Výstupy projektu
Modernizace odborných učeben a rozšíření možnosti výuky CNC obrábění na jednotlivých školách – partnerech projektu. V rámci projektu dojde k pořízení dílenských cvičných CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky, specializovaného software (tzv. postprocesor) pro komunikaci CAD/CAM SW s CNC strojem a technologického nábytku.


Partneři projektu

• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace.

• Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace;

• Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace;

• Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace;

Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 24 101 485,28
Celkové způsobilé výdaje projektu 24 101 485,28
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 21 691 336,75
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 2 410 148,53


Doba fyzické realizace projektu
6/2016–11/2018


Kontaktní osoba příjemce
Mgr. Jana Švecová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 834
fax: 595 622 427
e-mail: jana.svecova@msk.cz

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů