Úvod » Aktuality, akce
29.07.2014

Soustředění pro žáky ZŠ


SŠ technická a zemědělská Nový Jičín uspořádala v měsíci červnu ve Štramberku – Libotíně týdenní soustředění pro žáky našich partnerských základních škol, které jsou zapojeny do projektu NatTech.

Soustředění bylo především určeno pro žáky, kteří celoročně navštěvovali technický a přírodovědný kroužek na naší škole. Tato aktivita proběhla v rámci projektu NatTech, který je zaměřen na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, a z jehož prostředků žáci měli vše plně hrazeno. Této akce se zúčastnilo 60 žáků z partnerských škol, 8 studentů naší školy, 8 učitelů ze základních škol, 1 zdravotník a 3 organizátoři ze SŠ technické a zemědělské. Celkově se akce účastnilo 80 osob a další, kteří akci zajišťovali formou různého plnění.

Každý kroužek měl svoje zaměření a program. 

Soustředění technického kroužku začalo pro všechny účastníky odbornou exkurzí ve firmě TATRA TRUCK a.s., kde jsme se seznámili s výrobou nákladních automobilů. Prošli, jsme si montáž motorů, viděli jsme montáž podvozků, ale i finální montáž. Další firmou v Kopřivnici byla firma BIKE FUN International, kde se vyrábějí kola značky SUPERIOR. Obě exkurze se velice líbily. Účastníci technického kroužku měli možnost například pracovat se dřevem – vyráběli totemy, seznámili se s údržbou čtyřkolek, proběhl výjezd do Ostravy s návštěvou firmy na výrobu tramvají. Měli jsme možnost vidět historické tramvaje a hornické muzeum – Landek atd.
Přírodovědný kroužek měl taktéž bohatý program. V průběhu týdne jsme navštívili ZOO Lešná, kde si žáci vyslechli zajímavosti ze života zvířat afrických savan. Dále jsme navštívili Slezské muzeum v Opavě, kde jsme prohlídku zaměřili na přírodu Slezska, shlédli jsme výstavu tropických motýlů v arboretu Nový Dvůr. Jeden den jsme věnovali geologickému zkoumání okolí  Štramberka spojeného se samotným hledáním a zpracováváním fosilií.

Celý týden probíhala příprava na prezentaci projektu, kterou účastníci předvedli před kamarády. Prezentace byly velice pěkné a i laik se dozvěděl dost zajímavých informací.
Program byl pro všechny zpestřen úvodním motivačním kurzem, kde se žáci škol navzájem poznali, dále byl táborový oheň s hudebním doprovodem, uskutečnila se i závěrečná maškarní diskotéka. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování soustředění.

Vše jednou končí, tak i týden uběhl, a při loučení ukápla i slza, která svědčila o tom, že se žákům škol na tomto soustředění líbilo . Poděkování patří všem, kteří se akci nějakým způsobem podíleli.

Luděk Kostelník, Galina Biskupová

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů