Úvod » Aktuality, akce
05.04.2014

Irská inspirace


Během jarních prázdnin se skupina dvaceti pedagogických pracovníků naší školy zúčastnila odborné stáže v hlavním městě Irska Dublinu.

Stáž pro učitele byla zrealizována v rámci projektu Leonardo da Vinci.
Cílem stáže bylo seznámení s pracovním trhem v Dublinu a zjištění možnosti uplatnění absolventů oborů, které nabízí naše škola. Šlo o sondáž pracovních pozic, na nichž by se - v rámci své odborné praxe v zahraničí - mohli uplatnit žáci naší školy.
Učitelé se v Dublinu zúčastnili přednášky popisující vzdělávací systém Irska a měli tak možnost srovnat si jej se vzdělávacím systémem českým. Navštívili institut ECO UNESCO zabývající se způsoby ekologického vzdělávání a měli možnost vhledu do konkrétních příkladů realizace ekologických způsobů pěstování zeleniny a dalších druhů rostlin přímo v srdci Dublinu.
Návštěva Pearse College of Further Education učitelům dala díky prohlídce učeben v průběhu výuky možnost nahlédnout do materiální vybavenosti instituce typu odborné školy.
Stáž však měla kromě své pracovní části i bohatý kulturní program – naši učitelé absolvovali například exkurzi v pivovaru Guiness a rovněž prohlídku mnoha zajímavých míst v Dublinu s výkladem odborného průvodce. Asi všichni účastníci stáže byli s akcí spokojení a po týdnu odlétali z Irska zpět domů plni nových informací a zážitků.
Celý projekt nepochybně přispěl ke zvýšení kvality odborné výuky na naší škole. V budoucnu by na projekt měla navázat zahraniční odborná praxe pro žáky naší školy.

Mgr. Oldřich Geryk

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů