Úvod » Aktuality, akce
14.02.2012

Exkurze do firmy Evraz Vítkovice Steel


V pátek 10. 2. 2012 si žáci druhého ročníku oboru Mechanik strojů a zařízení měli možnost prohlédnout ocelárnu Evraz Vítkovice. Po úvodní prezentaci firmy, nástinu možnosti uplatnění ve firmě a vysvětlení studijního programu pro nejlepší studenty jsme se vydali na prohlídku.
Měli jsme možnost vidět elektrickou obloukovou pec (konvektor), u které nám průvodce popsal, co se děje uvnitř, z čeho se vsázka skládá, jaké látky a proč se do pece dodávají. Dále jsme pokračovali v prohlídce sekundárních pecí, kde dochází k legování oceli podle požadavku zákazníka. Na řídicím velínu nám byly ukázány grafické postupy výroby a taktéž jsme se mohli díky kamerám podívat do nitra pece. Po legování oceli následuje plynulé lití oceli do polotovaru - bram, který se převáží k dalším operacím, při nichž se vyrábějí například plechy pro zaoceánské lodě.

Exkurze splnila cíl v tom, že studenti měli možnost vidět přímo v praxi výrobu oceli a porovnat názornou ukázku s vědomostmi, které se naučili v teorii.

Luděk Kostelník – VOP PV

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů