Úvod » Aktuality, akce
26.01.2018

Stáž na přírodovědě v Olomouci


Opět jsme využili nabídku z olomoucké univerzity a vyslali jsme třídu studentů Ekologie a biologie.
O tom, jak obšírné spektrum znalostí a dovedností zahrnuje studium biologie a ekologie, se mohli studenti 3.B přesvědčit během studijní stáže na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Olomouc. Dva dny strávené v laboratořích i v terénu se věnovali jak hydrobiologii při odběrech vzorků vody, následných analýzách a např. určování bentosu, tak i herpetologii a biologii obratlovců např. při rozboru sovích vývržků. Studenti nevynechali ani prohlídku botanického skleníku, kde se blíže seznámili s masožravými rostlinami. V rámci programu studenti navštívili expozice v Pevnosti poznání – muzeu vědy a komediální představení v divadle Tramtárie. 
Mgr. Radka Janýšková

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů