Úvod » Aktuality, akce
25.01.2017

Odborná stáž žáků v Irsku a ve Velké Británii


Již několik desítek žáků různých oborů se zúčastnilo stáží v Irsku a Velké Británii v rámci programu Erasmus+. Další pobyty se připravují.

 

Irsko - Dublin - listopad 2016

Ve dnech 4. -20.11.2016 proběhla odborná zahraniční stáž v Dublinu, Irsko. Pedagogický dohled a 10 studentek (Ekologie a biologie, Agropodnikání) opět strávilo velmi zajímavých a inspirujících 14 dní v ECO UNESCU, které můžeme svou činností a principy přirovnat k našim střediskům ekologické výchovy. Výuka probíhala samozřejmě v angličtině a tak se informace a zkušenosti z oblasti ochrany přírody a ekologie dostatečně upevňovaly. Teorie v centru byla velmi vhodně a názorně doplňována praxí v dublinských parcích, komunitní zahradě, zemědělských farmách a dokonce i ve dvou národních parcích, které měly studentky možnost navštívit během víkendového výletu. K celkovému úspěchu stáže a atmosféře smaragdového ostrova přispěli obrovským dílem i lidé jak v centru, na ulicích, v muzeích, tak především v hostitelských rodinách.

Mgr. Radka Janýšková

 

 

 

Velká Británie - Portsmouth - listopad 2016

Stáž studentů technických oborů se uskutečnila v měsíci listopadu. Deset vybraných studentů z oborů Mechanik strojů a zařízení, Opravář zemědělských h strojů a Instalatér, navštívili Portsmouth ve Velké Británii za účelem zdokonalení jazykových i odborných dovedností.
Osm chlapců a dvě dívky po dobu dvou týdnů v pracovní dny dojíždělo do různě vzdálených pracovišť. Někteří pracovali ve svářečské dílně, jiní v opravně zemědělských strojů, kontrolovali stav vozidel v půjčovně aut, pomáhali v truhlářské dílně nebo na farmě hospodářských zvířat. Tato praxe pro ně byla užitečná nejen z hlediska procvičení praktických činností, žáci si rozšířili i slovní zásobu v rámci svého oboru.
Porstmouth je nádherné přístavní město jižního pobřeží Velké Británie se spoustou historických památek a zajímavých míst. Ve volném čase měli žáci možnost navštívit například Královské muzeum námořnictva, rodný dům Charlese Dickense, dominantu města věž Spinnaker Tower, udělat si výlet trajektem na ostrov Isle of Whight nebo do Londýna.
Stáž splnila očekávání našich žáků, věříme, že touto zkušeností rozšířili své možnosti uplatnění na trhu práce.

Mgr. Galina Biskupová

 

 

Irsko - Dublin - jaro 2016

Stáž absolvovali vybraní žáci z maturitních oborů Ekologie a biologie a Agropodnikání. Náplň stáže byla připravena tak, aby došlo k prohloubení témat probíraných v rámci výuky odborných předmětů na naší škole, díky místu konání stáže rozšířených o další poznatky z irského prostředí. Stáž tak poskytla žákům kromě možnosti zdokonalit se v anglickém jazyce také možnost prohloubit si znalosti v jimi studovaném oboru. Náplní teoretických výukových bloků byly témata jako "Biodiverzita v podmínkách města Dublin", "Jak vytvořit fytocenologický průzkum" nebo "Zásady trvale udržitelného zemědělství v Irsku". Po teorii následovala praktická cvičení či úkoly: žáci například mapovali ekosystémy v konkrétních lokalitách, vytvářeli fytocenologické snímky v městských parcích nebo pomáhali při pracích na zvláštní ekozahradě vybudované přímo v centru Dublinu, která pro různé činnosti související s životem na ní využívá výhradně sluneční energii. Velice zajímavá byla také návštěva přírodní rezervace Bull Island, kde žije na velmi malém prostoru kolem 180 druhů ptáků a více než 300 druhů rostlin. Program byl vskutku náročný, přesto zbyl čas na odpolední prohlídky zajímavých míst Dublinu a okolí. Například pěší túra podél pobřeží z městečka Bray do sousedního Greystones byla jen pro ty odolnější :-) Pro všechny byl ale asi vrcholem snový víkendový dvoudenní výlet na západní pobřeží Irska, kde žáci navštívili mnohá zajímavá místa jako Connemara National Park s krásným Kylemore Abbey nebo turisticky vyhledávané Mohérové útesy na západním pobřeží.

Stáž bezpochyby naplnila naše očekávání: během dvoutýdenního pobytu poskytla žákům prohloubení jejich odborných a jazykových znalostí.

V měsíci listopadu na tuto jarní stáž navazují výjezdy dalších 20 nejlepších žáků maturitních oborů a nyní rovněž žáků oborů s výučním listem - cílem bude opět irský Dublin pro žáky se zaměřením přírodovědným a zemědělským a nově také město Portsmouth ve Velké Británii pro žáky oborů zaměřených technicky.

Mgr. Oldřich Geryk

 

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 

 

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301 


Ochrana osobních údajů