Úvod » Aktuality, akce
25.09.2016

Odborná stáž žáků v Irsku


Protože se v listopadu uskuteční další z řady výjezdů žáků na zahraniční stáže do Velké Británie a Irska v rámci projektu Erasmus+, není od věci připomenout si jarní výjezd žáků do irského Dublinu.

Stáž absolvovali vybraní žáci z maturitních oborů Ekologie a biologie a Agropodnikání. Náplň stáže byla připravena tak, aby došlo k prohloubení témat probíraných v rámci výuky odborných předmětů na naší škole, díky místu konání stáže rozšířených o další poznatky z irského prostředí. Stáž tak poskytla žákům kromě možnosti zdokonalit se v anglickém jazyce také možnost prohloubit si znalosti v jimi studovaném oboru. Náplní teoretických výukových bloků byly témata jako "Biodiverzita v podmínkách města Dublin", "Jak vytvořit fytocenologický průzkum" nebo "Zásady trvale udržitelného zemědělství v Irsku". Po teorii následovala praktická cvičení či úkoly: žáci například mapovali ekosystémy v konkrétních lokalitách, vytvářeli fytocenologické snímky v městských parcích nebo pomáhali při pracích na zvláštní ekozahradě vybudované přímo v centru Dublinu, která pro různé činnosti související s životem na ní využívá výhradně sluneční energii. Velice zajímavá byla také návštěva přírodní rezervace Bull Island, kde žije na velmi malém prostoru kolem 180 druhů ptáků a více než 300 druhů rostlin. Program byl vskutku náročný, přesto zbyl čas na odpolední prohlídky zajímavých míst Dublinu a okolí. Například pěší túra podél pobřeží z městečka Bray do sousedního Greystones byla jen pro ty odolnější :-) Pro všechny byl ale asi vrcholem snový víkendový dvoudenní výlet na západní pobřeží Irska, kde žáci navštívili mnohá zajímavá místa jako Connemara National Park s krásným Kylemore Abbey nebo turisticky vyhledávané Mohérové útesy na západním pobřeží.

Stáž bezpochyby naplnila naše očekávání: během dvoutýdenního pobytu poskytla žákům prohloubení jejich odborných a jazykových znalostí.

V měsíci listopadu na tuto jarní stáž navazují výjezdy dalších 20 nejlepších žáků maturitních oborů a nyní rovněž žáků oborů s výučním listem - cílem bude opět irský Dublin pro žáky se zaměřením přírodovědným a zemědělským a nově také město Portsmouth ve Velké Británii pro žáky oborů zaměřených technicky.

Mgr. Oldřich Geryk

 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00848077
Tel.  556 706 301